Vi tilbyr løsninger etter våre kunders behov og ønsker med fokus på enkel betjening og høy kvalitet i alle ledd. I dag benytter bedrifter ofte flere media kanaler for å nå ut med sin informasjon. Den største utfordringen er ofte tiden man har til rådighet når man bruker ulike verktøy for å publisere ut den samme meldingen. 

Med vår unike systemer publiserer vi ut informasjon til Infoskjermer, nettside, mobiltelefoner, sosiale media i en og samme operasjon (melding). De ansatte trenger bare å lære seg et system, og gjøre jobben en gang.

Ta kontakt med oss for mer informasjon / demo.