Lage et arrangemnet

Filmen viser hvordan man omgjør en artikkel til et arrangement og etablerer en arrangement dato, i tillegg til å gi viktige opplysninger til de som melder seg på,

 

Arrangement m/påmelding

Filmen viser fremgangsmåten for hvordan registrere påmelding til kurs og arrangement.

Dette kan være nyttig dersom man bare har plass til et begrenset antall deltager eller man ønsker å register alle påmeldinger/deltagerliste.     

 

Påmelding m/forhåndsbetaling

Denne videoen viser hvordan vi kan kreve forehåndsbetaling for kurs og arrangement.

Vi ser på ulike kriterier for hvordan deltager skal kunne melde seg av kurs som er forhåndsbetalt og hvordan dette styres.  

 

Kommunisrere med påmeldte

I denne videoen viser vi hvordan man kan kommunisere direkte med påmeldte deltagere via SMS eller E-post.

Det kan svært nyttig ved kanselleringer eller når viktige meldinger skal gis til påmeldte deltagere.