Logg inn

Filmen viser hvordan man logger inn og hvordan man setter systemet i redigeringsmodus. Hvert enkelt skin / fane er brukerstyrt. Dvs. har du ikke rettigheter til den aktuelle fane eller skin, må du kontakte oss.

Innloggingen har en varighet på 12 timer.

Om du bytter mellom to ulike skin må du aktivere (vis innholdsvedlikehold) på nytt, grunnen er at systemet sjekker hvilke rettigheter du har i nytt skin.    

 

Ny artikkel

Filmen viser fremgangsmåten for hvordan man lager en ny artikkel med beskrivelse av alle felt og deres betydning.

Tips!

Vi anbefaler at man benytter bilder til tekster, det gjør artikkelen mer iøynefallende og spennende.   

 

Tidsstyring av artikkel

I denne videoen ser vi på tidsstyring av innholdet og list funksjon for redigere og status for artikkler.    

 

Redigere en artikkel

I denne videoen viser vi hvordan man kan finne tilbake til tidligere artikkel og gjøre endringer i teksten. 

 

Slette / Gjenopprette artikkel

I denne videoen viser vi fremgangsmåten for hvordan man sletter og gjenoppretter en artikkel fra artikkel listen.

Selv om man sletter en artikkel vil man alltid kunne gjennomrette denne fra trachbin (søplebøtten)