Safe Fishing in Norway

Sjekklisten for HMS som alle utleiebedrifter av båter må gjennomgå med leietakerne, tilbys her som en sms-tjeneste. En gruppe leietakere kan ved ankomst få sjekklisten på sin mobil og sjekke av for hvert punkt i listen som blir gjennomgått av utleier. En rask og galant løsning på dette obligatoriske krav, man unngår skjema, papirvelde og unødig tidsbruk. Resultatet registreres i en markedsbase sammen med andre opplysninger om leietaker: profil, Skipperkortet, fangstrapporter, skrytebilder, betalte gebyrer, aktuell informasjon om fiske i sjø mv. Markedsbasen kan også brukes som grunnlag for statistikk. Kun utleier har tilgang til sine kunder dersom det ikke foreligger offentlige krav til dokumentasjon.

Forsvaret ved Setermoen leir har innført dette systemet for å høyne sikkerheten ved utlån av sitt maritime materiell.

I tillegg til å ivareta HMS krav til dokumentasjon, stiller man nå også krav til leietager og deres kunnskap om å ferdes på sjøen for båter under 25hk og 8 meter (båtførerbeviset), gjennom nettkurset www.skipperkortet.no som er et gratis kurs.        

Tag Cloud Block
This is an example. Double-click here and select a page to create a cloud of its tags or categories. Learn more