Web-apper kan benyttes for få nye kunder og pleie de man har, for å beholde dem lengst mulig. Novare® QCARD kan brukes til verving med premiering, SMS-avsteminger, samt konkurranser, innsamling og lagring av mobilnummer og samtykke. I web-appen kan man - ved å bruke mobil/ netttbrett - sende SMS og e-post til personer og virksomheter som ligger i markedsdatabasen. Uten noen form for fremmed/ lokal software. Plattformen utvikles løpende med funksjonalitet for handel, betaling, timeregistrering, utlånsadministrasjon, etc.  

Se oversikten over ulike moduler som er klar til bruk:


Grunnmodul:

QCARD web-app er en plattform for utvikling av web-apper.
Brukere får tilgang til en pakke med standardprogrammer for å utvikle og administrere web-appen, i tillegg til meget avansert markedsbase, generator for å sende og motta SMS, sende e-post, nettsideplattform, netthandelsløsning, etc. Alt er egenutviklet. 


Timestempling for ansatte:

Timestempling er ofte tidkrevende og medfører en del etterarbeid for ledelsen og de ansatte. Med QCARD løsning har den ansatte full oversikt over sine timer på egen telefon og kan raskt få rettet opp i sine timer påfølgende dag, og når måneden er omme, sendes timene inn til avlønning som rapporter eller exportfiler til lønnssystemet. 

Fakturering av tjenester og produkter belastes etter den ansattes faktiske timestempling er en svært effektiv funksjon som vil spare bedriften for mye etterarbeid, samtidig som man har god kontroll på faktisk timeproduksjon.          


Skjema for HMS eller til andre formål

Ved behov for HMS skjema eller annen form for dokumentasjon fra ansatte, der bedriften krever konkret dokumentasjon eller bekreftelse på at informasjon er mottatt og bekreftet lest. Skjema og rapportering utformes i henhold til bedriftens behov og krav og den enkelte ansatte, grupper eller avdelinger. 

Denne løsningen vil være svært tidsbesparende og forenklende samtidig som den er svært enkel for brukeren som for alt informasjon presentert på sin telefon i inn og utland.          


Utlån av produkter:

Det er store muligheter for tilpasning til den enkelte brukers behov. 

Her er et eksempel:
Ved utlevering skannes QR-koden på låntagers kort, og deretter QR-koden på utleieobjektet. 
Ved innlevering skannes kortet, og deretter QR-koden på objektet. 
Det er alt som kreves for å administrere – og ha full kontroll på – utlån og innlevering av produkter. Og man har kontroll på at produktet som leveres inn, er det samme produktet som ble levert ut.
(Skanning kan skje ved skanner på mobil eller nettbrett, eller en som er tilknyttet PC.)
Man kan ha standard utleieperioder med muligheter for overstyring. Systemet kan settes opp til å varsle hvis innlevering ikke er skjedd ved forfall. Produkter kan reserveres.
For produkter som krever sertifikater, kan sertifikater arkiveres pr låntager. Finnes det ikke, kan bilde tas og lastes opp i forbindelse med utlevering.
Ved innlevering av skadede produkter, kan bilde tas og lastes opp, og forklarende tekst skrives.


Arrangement/påmelding:

Med web-app-plattformen QCARD følger det som skal til for å administrere store og små arrangementer.

Registrering av påmeldinger/ avmeldinger – eventuelt med antallskontroll (og venteliste); 
utstede og distribuere fysiske og elektroniske deltagerkort som kan skannes for kontroll;
kontrollere og registrere innpassering og utpassering til arrangementet (skanning);
kontrollere og registrere innpassering og utpassering til enkeltseminarer, etc (skanning);
utstede, kontrollere og registrere ”bonger” ved bespisning, etc.

Som skanner kan man benytte smartmobil eller nettbrett (uansett merke) med en QR-skanner (gratis i ”butikken”), eller skanner koblet til PC.


Betalingsløsning:

Løsningen kan i dag knyttes opp mot PayPal og NETS som betalingsløsninger  


Fordelsprogram:

Løsningen kan tilpasses den enkeltes bedrifts behov for løsning, her en noen eksempler:

Fordelskort med bestilling: Man kan distribuere fordelskort som SMS, sammen med link som viser fordeler, muligheter for å endre profil og evt. bestille varer.

Fordeler på nivåer: Når QCARD benyttes som fordelsprogram, kan man har fordele på forskjellige nivåer – for eksempel geografiske. Det vil si at man kan ha fordeler som alle ser, og andre fordeler som varierer i henhold til hvor medlemmet bor. De ”lokale” fordelene kan gå helt ned på postnummer. 


Sikkert ID-kort:

Den som utsteder kortet, logger seg på basen som inneholder personer som skal ha identitetskort.
Vedkommende får opp et skjema, fyller ut all relevant informasjon og laster opp bilde av kortinnehaver.
Når informasjonen lagres, blir søker automatisk opprettet i basen, og alle registrerte opplysninger – inklusive bildet – lagres i basen. Om man ønsker, kan det også legges inn opplysninger som ikke ligger i kortet, men som blir tilgjengelige for kontrolløren.
Systemet genererer automatisk et kort, som inneholder navn, etc, bilde og en QR-kode.
Kortet kan skrives ut på formular (papir/plast/laminat) og/eller sendes som e-post eller SMS til smartmobil.

Ta kontakt for mer informasjon: 


Informasjon Turist/besøkende:

Turister og andre tilreisende er ofte på utkikk etter "hva som skjer". De vil gjerne inofrmasjon om hva som er aktuelt - akkurat nå. De som har noe å tilby, vil gjerne få muligheter til å informere turister og andre tilreisende om hva de har å tilby - akkurat nå. Og evt å kunne følge opp senere. Med QCARD kan begge parters ønsker oppfylles på en enkel og rimelig måte.


Messestand / kontakt med besøkende:

Når man har stand på en messe, er viktig å få opprettet kontakt med interesserte, for å kunne følge dem opp senere. Dette gjelder enten man får snakket med dem på standen, eller ikke.
Har man butikker eller forhandlere på forskjellige geografiske lokasjoner, er det også viktig at den lokale butikk/ forhandler kan følge opp.

Alt dette – pluss mange andre funksjoner – kan løses ved å satse på å en web-app i QCARD.
Alle opplysninger tilhører utstiller, som når som helst kan få tilsendt oppdatert fil (Csv-format er standard).

QCARD web-app kan benyttes uavhengig av andre systemer. Det kreves ingen lokale installasjoner eller spesielt utstyr (kan benytte alle typer smartmobil, nettbrett eller PC). Ingen nedlastning av mobilapp på mobiltelefonen.

Det må ikke være stand på messe, for at det kan være aktuelt å bruke QCARD som skissert her. Behov for å opprette kontakt for senere oppfølgning, er aktuelt i alle tilfeller hvor man møter personer som er interessert.


Klippekort eller 4 for 3:

Klippekort eller løsninger der man får den "4" varen gratis, kan benyttes i mange ulike former og bransjer. Fordelen er at kunden har den med på sin telefon og mister aldri sin fordel selv om men bytter telefon. Butikken har full oversikt og statistikk over salg og sine kunder    

 


Gi en gave:

”Gi en gave” kan være en invitasjon man sender til personer man kjenner navn og adresse/ mobilnummer/ e-postadressen til – ”kjent giver”. ”Gi en gave” kan også være noe man inviterer ”alle” til å delta i, gjennom å annonsere i forskjellige print-, etter- eller web-medier – ”ukjent giver”.


Verving:

Verving er en gammel og anerkjent metode for å skaffe nye kunder. Opprinnelig har det vært basert på at en som er kunde/medlem, anbefaler kjente å bli kunde/medlem. Noen lar også ”hvem som helst” sende inn navn på ”hvem som helst”. 

Erfaring viser at man får det beste resultatet*) om den som verver, er kunde, og anbefaler andre å bli kunde, basert på egne erfaringer.

I prinsipp er det to måter å verve på. Enten ved at den som verver, sender inn informasjonen (angiver-verving), eller ved at den som vil bli ny kunde, selv gjør det (anbefalings-verving).
Erfaring viser også at resultatet blir bedre om det er den som ønsker å bli vervet, som sender inn.


Sponsorkort i organisasjonen:

Hvis en sponsor har eget kort – for eksempel reiseforsikringskort – kan systemet styre at reiseforsikringskortet vises i web-appen hos de medlemmene som har tegnet forsikring.
Hos de som ikke har forsikring kan det være en fane som viser skjema eller ”knapp” interesserte kan benytte for å be om å bli kontaktet. 
I skjemaet kan man be om spesiell informasjon. Bruker man ”knapp” overføres informasjon som ligger i organisasjonens profilskjema.